Welvaartsmobiliteit van drie leeftijdsgeneraties tussen 2005 en 2010

Sociaaleconomische trends: Dit artikel belicht de welvaartsontwikkeling van drie verschillende leeftijdsgeneraties in de jaren 2005-2010: de pragmatisten, de generatie X en de babyboomers. De babyboomers waren in 2005 tussen de 50 en 60 jaar oud en bevonden zich veelal aan het eind van hun carrière. In hoeverre konden ze hun welvaart vasthouden? Wisten de pragmatisten die in 2005 tussen de 25 en de 35 jaar oud waren,  sneller uit een uitkeringssituatie te komen dan de oudere generaties? En groeiden bij de vertegenwoordigers van generatie X (35 tot 50 jaar in 2005) de lonen harder of juist minder hard dan bij de pragmatisten?

Downloads