Herzien: Verkort hbo trekt vooral mbo-gediplomeerden

© ANP
Dit is een herziene versie van het artikel dat op 8 januari 2013 is verschenen. In deze herziene versie staan de juiste cijfers over het aantal associate degreestudenten.

Eerstejaars studenten in het hbo in studiejaar 2011/’12 die kozen voor een verkort studieprogramma zijn veelal afkomstig uit het mbo. Ze zijn ouder en iets vaker man dan de eerstejaars in de vierjarige hbo-opleidingen en ze kiezen vaker voor een deeltijdopleiding.

Groeiende belangstelling voor verkorte hbo-programma’s

In het studiejaar 2006/’07 is gestart met tweejarige hbo-opleidingen die opleiden tot een zogenaamde associate degree. Deze programma’s zijn opgezet om mbo’ers en werkenden meer mogelijkheden te bieden een hbo-graad te behalen en vervolgens door te studeren. In 2011/’12 stonden bijna vierduizend studenten voor deze verkorte opleidingen ingeschreven. Vijf jaar na de start is de instroom, met ruim 1 500 eerstejaars, gegroeid tot ruim anderhalf procent van het totaal aantal eerstejaars in het hbo. 

Vooral met mbo-diploma naar verkort hbo

Van de studenten die aan de verkorte, tweejarige, variant begonnen, heeft 63 procent een afgeronde vooropleiding mbo. Dat is ruim tweemaal zoveel als bij de eerstejaars in de vierjarige bacheloropleiding. Daar is de meerderheid van de studenten afkomstig van de havo of het vwo.

Eerstejaars in het hbo naar vooropleiding, 2011/’12*

Eerstejaars in het hbo naar vooropleiding, 2011/’12*

Student in het verkort hbo is vaker man en veelal ouder

Iets meer mannen dan vrouwen kozen voor een tweejarige associate-degree opleiding. In 2011/’12 was 54 procent van deze eerstejaars man. Bij de ‘gewone’ bacheloropleidingen was dat 48 procent. Meer dan een derde van de instromers in een associate-degreeprogramma is 30 jaar of ouder. Slechts tien procent is jonger dan 20 jaar. Bij de 4-jarige opleiding daarentegen is ruim de helft van de eerstejaars jonger dan 20 jaar.

Eerstejaars in het hbo naar leeftijd, 2011/’12*

Eerstejaars in het hbo naar leeftijd, 2011/’12*

Instromers in het verkorte traject kiezen vaker voor deeltijdonderwijs

Eerstejaars in een verkort programma kozen vaker dan eerstejaars in de vierjarige opleiding voor deeltijd en duaal onderwijs. Dit stemt overeen met de doelgroep van de associate degree. Deze is namelijk onder andere bedoeld voor mensen die al werkzaam zijn.

Eerstejaars in het hbo naar opleidingsvorm, 2011/’12*

Eerstejaars in het hbo naar opleidingsvorm, 2011/’12*

Sabine Gans

Bron: Eerstejaars in het hoger beroepsonderwijs naar opleidingsfase, vanaf 2007/'08