Associate degree

Om aan een behoefte vanuit de arbeidsmarkt tegemoet te komen en om de instroom van mbo’ers en werkenden in het hoger beroepsonderwijs te stimuleren is in het studiejaar 2006/’07 gestart met tweejarige programma’s. Deze verkorte opleidingen worden afgesloten met een wettelijke graad, de associate degree. Na het behalen van een associate degree kan doorgestudeerd worden voor een bachelordiploma.
Voor het volgen van deze programma’s gelden dezelfde toelatingseisen als voor de vierjarige hbo-bacheloropleidingen. Men moet in principe een havo- of vwo-diploma, een mbo-diploma
op niveau 4 of bijvoorbeeld een vergelijkbaar buitenlands diploma behaald hebben.