Handel met BRIC-landen

Wereldwijd concentreert de economische groei zich vooral in de opkomende economieën. Landen als China, India, Brazilië en Rusland krijgen in rap tempo steeds meer economische macht. De huidige en toekomstige groei van deze zogenaamde BRIC-landen biedt Nederlandse bedrijven veel mogelijkheden met het oog op handels- en investeringsrelaties.

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de bestaande handelsrelaties met BRIC-landen en licht de factoren toe die deze relaties kunnen stimuleren dan wel afremmen. Zo blijkt dat het veelal de grote en middelgrote bedrijven zijn die handelen met de BRIC-landen. Verder zijn het over het algemeen bedrijven met een hogere productiviteit, zijn ze in buitenlandse handen en handelen ze in twee richtingen.

De door Nederlandse bedrijven geïmporteerde goederen verschillen sterk per individueel BRIC-land. Zo gelden ‘primaire producten’ als belangrijke handelswaar voor Brazilië en Rusland, terwijl ons land uit China en India weer meer ‘onbewerkte arbeidsintensieve producten’ importeert. Bij de geëxporteerde goederen is de samenstelling eenduidiger: naar alle individuele BRIC-landen voeren Nederlandse bedrijven het vaakst ‘technologisch-intensieve producten’ uit, gevolgd door ‘primaire producten’.

Internationalisation Monitor 2012