Realisaties: transportmiddelenindustrie

De transportmiddelenindustrie heeft in oktober 2012 ruim 8 procent minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoopvolume als het productievolume kleiner. De branche deed haar producten duurder van de hand in vergelijking met oktober een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders lag op een hoger niveau. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2012 kleiner dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (oktober 2012)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (oktober 2012)

Omzet neemt af

In oktober 2012 was de omzet van de transportmiddelenindustrie lager dan in dezelfde maand het jaar ervoor. De omzetontwikkelingen op de binnenlandse markt en de exportmarkt lieten een tegengesteld beeld zien. De binnenlandse omzet nam met ruim 7 procent toe, terwijl de omzet op de buitenlandse markt met 14 procent afnam.

Ondanks hogere afzetprijzen en twee werkdagen meer dan vorig jaar was de hoeveelheid verkochte producten per gemiddelde werkdag in oktober 18 procent kleiner. Op de binnenlandse markt nam het verkoopvolume per gemiddelde werkdag met ruim 3 procent af, terwijl de afzet op de buitenlandse markt 23 procent daalde.

Waarde orderontvangsten gestegen

De waarde van de ontvangen orders was in oktober 2012 ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder. Zowel in het binnenland als uit het buitenland nam de vraag naar producten toe. De waarde van de ontvangen orders nam respectievelijk ruim 8 procent en ruim 5 procent toe.

Afzetprijzen gestegen

De afzetprijzen stegen in oktober 2012 met bijna 1,5 procent ten opzichte van oktober vorig jaar. Binnenlandse afnemers zagen de prijzen van hun producten iets minder hard toenemen dan buitenlandse klanten.

Productievolume afgenomen

Het productievolume van de transportmiddelenindustrie lag in oktober 2012 op een lager niveau dan vorig jaar. Per gemiddelde werkdag was het productievolume ruim 6 procent kleiner.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

In het derde kwartaal van 2012 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de transportmiddelenindustrie bijna 9 procent kleiner dan een jaar eerder. Voor het derde kwartaal op een rij liet de toegevoegde waarde een krimp zien ten opzichte van het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)