Investeringen dalen fors

In het derde kwartaal van 2012 waren de bruto-investeringen in vaste activa 5,7 procent lager ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Dit is het derde kwartaal op rij dat de investeringen zijn gekrompen. In 2011 stegen de investeringen nog in alle kwartalen.

Bruto-investeringen in vaste activa

Bruto investeringen in vaste activa

Sterke krimp bouwinvesteringen

De krimp in het derde kwartaal van 2012 hangt samen met de teruggang in de bouw. De investeringen in woningen daalden met 9,2 procent en die in bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouwkundige werken met respectievelijk 1,4 procent en 4,0 procent. Ook de investeringen in vervoersmiddelen daalden met 18,8 procent fors. In het tweede kwartaal stegen de investeringen in vervoersmiddelen juist met 19,8 procent. Dit had te maken met de aflopende fiscale stimulering met betrekking tot bedrijfswagens.

Maandcijfers over bedrijfsinvesteringen vindt u in het Conjunctuurbericht.