Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van oktober 2012 laat een wisselend beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie. De werkvoorraad is licht afgenomen in de afgelopen maanden, maar de ondernemers zijn optimistisch in hun verwachtingen voor komende maanden.

Kleinere werkvoorraad

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode juli – september niet veranderd ten opzichte van de periode april - juni. De productie is in die periode iets toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in oktober iets lager uit op 98,2. Het oordeel van de ondernemers over de werkvoorraad verslechterde iets. Het oordeel over alleen de buitenlandse orderpositie verbeterde licht. Het oordeel over de voorraad eindproduct verbeterde.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Concurrentiepositie verbeterd

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het derde kwartaal van dit jaar op zowel de binnenlandse markt als op de buitenlandse afzetmarkten (binnen en buiten de EU) verbeterd. Net als een kwartaal eerder gaf 16 procent van de ondernemers aan dat onvoldoende vraag momenteel de productie belemmert. De bezettingsgraad van de productie-installaties lag aan het einde van het derde kwartaal op 75,5 procent, gelijk aan een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers dat de productiecapaciteit momenteel als te groot beoordeelde, is kleiner dan het aantal dat deze te klein vindt.

Optimisme in verwachtingen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden blijven de ondernemers pessimistisch, maar in mindere mate dan vorige maand. Er wordt een toename van de buitenlandse afzet verwacht. Verder verwachten ze een toename van de productie in de komende maanden. Daarbij denken ze iets meer in te kopen bij hun leveranciers. De aan afnemers in rekening te brengen afzetprijzen zullen stijgen, één op de drie ondernemers verwacht de prijzen te verhogen. Over de toekomstige werkgelegenheid zijn de ondernemers minder somber dan vorige maand. De ondernemers in deze branche zijn beduidend positiever gestemd dan in de rest van de industrie.

Verwachting voor oktober 2012 tot en met december 2012

Verwachting voor oktober 2012 tot en met december 2012