Nederlandse economie groeit licht in het tweede kwartaal

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal van 2012 met 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder is de economie in het tweede kwartaal met 0,4 procent gekrompen.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Groei uitvoer houdt aan

Het bruto binnenlands product (bbp) is opgebouwd uit vier bestedingscategorieën: investeringen, saldo uitvoer en invoer, consumptie door huishoudens en consumptie door de overheid. Net als voorgaand kwartaal daalde ook in het tweede kwartaal van 2012 de consumptie door huishoudens. Daarnaast krompen de investeringen met ruim 3,1 procent en de consumptie door de overheid groeide licht met 0,1 procent. De uitvoer groeide met 4,4 procent. In  het eerste kwartaal groeide de uitvoer ook met 2,6 procent 

Bestedingen

Bestedingen

Sterke krimp bouw

Het bbp kan ook worden bepaald vanuit de productie van goederen en diensten. Vooral de bouw droeg in het tweede kwartaal negatief bij aan het bbp. De bijdrage van de publieke sector aan het bbp bleef wel positief. Dit was vooral toe te schrijven aan de groeiende gezondheids- en welzijnszorg. De delfstoffenwinning leverde door het
het koude voorjaar ook een positieve bijdrage aan de groei.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2012-II

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling