Consumptie huishoudens daalt verder

De consumptie door huishoudens nam in het tweede kwartaal van 2012 af met 1,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie groeide licht met 0,1 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Consumptie huishoudens krimpt vijf kwartalen op rij

Met de krimp van 1,3 procent in het tweede kwartaal van 2012 is dit het vijfde kwartaal op rij dat de consumptie door huishoudens krimpt. In het tweede kwartaal werd met name minder uigegeven aan duurzame consumptiegoederen, zoals kleding, auto’s en meubelen. Aan consumentenelektronica werd wel meer besteed. Door het koude weer werd er ook veel meer uitgegeven aan verwarming.

Nauwelijks groei overheidsconsumptie

Het volume van de overheidsconsumptie is in het tweede kwartaal van 2012 met 0,1 procent gestegen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

De overheidsconsumptie in natura groeide met 2,7 procent. Dit kwam vooral doordat de uitgaven aan zorg die door de overheid gefinancierd worden, zijn gestegen. Verder steeg de individualiseerbare overheidsconsumptie, die voornamelijk uit onderwijsuitgaven bestaat, licht. Dit komt onder andere door het toenemende aantal studenten in het hoger onderwijs.

De collectieve overheidsconsumptie daalde met 2,4 procent. Er werd minder uitgegeven aan lonen, omdat het aantal banen bij het openbaar bestuur en defensie is gekrompen. Ook gaf de overheid minder uit aan goederen en diensten.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.