Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurenquête Nederland van augustus 2012 laat een pessimistisch beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. De ondernemers zijn nog altijd negatief in hun oordelen en pessimistisch in hun verwachtingen voor komende maanden.

Kleinere orderportefeuille

Volgens de ondernemers is de productie in de maanden mei tot en met juli van dit jaar iets afgenomen. De orderontvangsten namen in die maanden eveneens af. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in augustus met 97,6 iets lager uit dan in juli. Het is de vijfde maand op rij dat de werkvoorraad terugloopt. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt door de ondernemers, gelet op de tijd van het jaar, als klein beoordeeld. Het oordeel over de voorraad gereed product verslechterde in augustus.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers pessimistisch in hun verwachtingen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden blijven de ondernemers pessimistisch. Ze verwachten een verdere verslechtering. De ondernemers verwachten een kleine toename van de productie in de komende drie maanden. Daarnaast blijven de prijzen die ze aan afnemers in rekening zullen brengen onder druk staan. Ook wordt er een verdere krimp van de werkgelegenheid voorzien in de komende maanden en verwachten ze ook minder in te gaan kopen bij hun leveranciers.

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2012

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2012