Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van augustus 2012 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie minder negatief is dan in de vorige maanden. De ondernemers oordelen nog wel negatief over de orderpositie en voorraden, maar minder dan in de vorige maanden. Daarnaast zijn ze minder pessimistisch in hun verwachtingen voor komende maanden.

Ondernemers negatief over orderpositie en voorraden

Volgens de ondernemers is de productie in de maanden mei tot en met juli van dit jaar nauwelijks gewijzigd. De orderontvangsten namen in die maanden iets toe. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in augustus circa 4 punten hoger uit op 113,0. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt door de ondernemers, gelet op de tijd van het jaar, als klein beoordeeld. Wel is het oordeel minder negatief dan voorgaande maanden. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde in augustus.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Stabiele productie en afname van de werkgelegenheid verwacht

Voor de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden verwachten de ondernemers per saldo nog steeds een verslechtering. Wel wordt het aantal pessimisten maandelijks steeds iets kleiner. De ondernemers voorzien voor de periode augustus tot en met oktober een stabiele productie. Daarbij verwachten ze hogere afzetprijzen door te berekenen aan hun afnemers. Wel wordt er een verdere krimp van de werkgelegenheid en de inkooporders voorzien in de komende maanden.

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2012

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2012