Bedrijfsleven somber over werkgelegenheid

Het bedrijfsleven is somber over de werkgelegenheid in het derde kwartaal. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun personeelsomvang gaat krimpen, is in bijna drie jaar niet zo groot geweest. Het bedrijfsleven geeft nog meer negatieve signalen af. Volgens de ondernemers staat hun winstgevendheid onder druk en ervaren ze in toenemende mate belemmeringen bij het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten.

Werkgelegenheid bedrijfsleven verder onder druk

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn voor het vierde kwartaal op rij pessimistisch over de werkgelegenheid. Van de ondernemers verwacht 24 procent dat hun personeelsbestand in het derde kwartaal zal krimpen. Daarentegen voorziet slechts 9 procent van hen dat ze met meer personeel gaan werken. Per saldo verwacht dus 15 procent van de ondernemers een afname van de personeelssterkte. Zo negatief zijn de ondernemers bijna drie jaar niet geweest.

Dat de werkgelegenheid in het bedrijfsleven al langere tijd onder druk staat komt mede tot uitdrukking in de ontwikkeling van het aantal banen in het niet-financiële bedrijfsleven. Sinds het derde kwartaal van 2011 nam het aantal banen elk kwartaal iets af. In totaal zijn er sindsdien 34 duizend banen verdwenen.

Niet-financiële bedrijfsleven: verwachting personeelssterkte en aantal banen

Niet-financiële bedrijfsleven: verwachting personeelssterkte en aantal banen

Bedrijfsleven voelt economische tegenwind

Dat de werkgelegenheid in het bedrijfsleven onder druk blijft staan, hangt samen met de economische tegenwind. Het economisch klimaat is al langere tijd aan het verslechteren volgens de ondernemers. Sinds het begin van 2011 geven steeds meer ondernemers aan dat de winstgevendheid terugloopt. Over het tweede kwartaal van 2012 geeft per saldo zelfs een kwart van de ondernemers aan dat de winstgevendheid is verslechterd ten opzichte van een kwartaal eerder.

Het aantal bedrijven dat aangeeft belemmeringen te ondervinden bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten, is opgelopen van 43 procent medio 2011 naar 64 procent in het derde kwartaal van 2012. Onvoldoende vraag naar product of dienst werd het vaakst als belemmering genoemd, namelijk door 31 procent van de ondernemers. Daarnaast worden bedrijven ook in belangrijke mate belemmerd in het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten door financiële beperkingen.

Niet-financiële bedrijfsleven: winstgevendheid en belemmeringen

Niet-financiële bedrijfsleven: winstgevendheid en belemmeringen

Sidney Vergouw

Bron: