Uitleg 'Groene groei'

Hoe werkt de visualisatie?

In de visualisatie worden de trends van de indicatoren per thema in Nederland (linkerkant) en de positie van Nederland in de Europese Unie of de OESO (rechterkant) samengevat in de gekleurde bolletjes. Een rode kleur geeft aan dat de trend negatief is, geel geeft een neutrale, groen een positieve ontwikkeling aan.
Na het doorklikken op een thema worden de indicatoren van de thema’s zichtbaar. In een korte tekst onder de grafiek wordt dit toegelicht. Voor sommige indicatoren is informatie over bedrijfstakken beschikbaar.
De definities van de indicatoren voor de trend in Nederland kunnen afwijken van de gehanteerde definitie voor de internationale benchmarking.

Voor meer informatie, zie Green Growth in the Netherlands.