Green Growth in the Netherlands

Ebooks:

Dit rapport verschaft op basis van 20 indicatoren, geselecteerd door de OESO, een overzicht van stand van zaken omtrent groene groei in Nederland. De indicatoren hebben betrekking op de milieu-efficiëntie van de productie, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de milieukwaliteit van leven, beleidsmaatregelen en economische kansen bij een overgang naar een groene economie.