Green Growth in the Netherlands

Dit rapport verschaft op basis van 20 indicatoren, geselecteerd door de OESO, een overzicht van stand van zaken omtrent groene groei in Nederland. De indicatoren hebben betrekking op de milieu-efficiëntie van de productie, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de milieukwaliteit van leven, beleidsmaatregelen en economische kansen bij een overgang naar een groene economie.