Monitor schoonmaakbranche eerste kwartaal 2012

De omzet van de schoonmaakbedrijven kende een lichte daling in het eerste kwartaal van 2012 ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Uit de conjunctuurenquête van april 2012 blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de schoonmaakbranche wisselend was. Het aantal ondernemers dat in het eerste kwartaal van 2012 een verslechtering van het economisch klimaat meldde, is veruit in de meerderheid. Over de verwachtingen van het economisch klimaat voor het komende kwartaal zijn de ondernemers iets minder negatief. Per saldo verwacht de meerderheid van de ondernemers geen toe- of afname van de omzet, stijgende tarieven en een krimp in het personeelsbestand.

Omzetontwikkeling wederom negatief

De omzet van de schoonmaakbedrijven is in het eerste kwartaal van 2012 met 1,7 procent afgenomen. Ook in de voorgaande twee kwartalen daalde de omzet ten opzichte van dezelfde periode in 2010 licht. Binnen de zakelijke dienstverlening presteren de schoonmaakbedrijven al vijf opeenvolgende kwartalen onder het gemiddelde niveau van de totale zakelijke dienstverlening. De zakelijke dienstverlening zette in het eerste kwartaal van 2012 0,3 procent minder om.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Economisch klimaat verslechterd

Uit de conjunctuurenquête van april 2012 blijkt dat bijna één op de drie ondernemingen werkzaam in de branche van de Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. van mening was dat het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2012 was verslechterd. Voor het tweede kwartaal zijn de ondernemers minder pessimistisch maar toch verwacht nog bijna één op de vijf een verdere verslechtering van het economisch klimaat.

Oordeel economisch klimaat Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Oordeel economisch klimaat Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Nagenoeg gelijke omzet verwacht

Voor het tweede kwartaal van 2012 zijn de vooruitzichten met betrekking tot de omzet nagenoeg neutraal. Het aantal bedrijven dat verwacht dat de omzet zal stijgen, is bijna even groot als de groep die een omzetdaling verwacht. Over de tarieven die aan afnemers in rekening zullen worden gebracht, is per saldo 8 procent van de ondernemers van mening dat deze zullen stijgen. Een kwartaal eerder was dit percentage nog bijna 40. Ook over de werkgelegenheid zijn de ondernemers nog altijd pessimistisch gestemd maar minder pessimistisch dan in de voorgaande twee kwartalen. Per saldo denkt 11 procent van hen dat het personeelsbestand zal krimpen tegen respectievelijk 17 en 26 procent in de voorgaande twee kwartalen.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2012
Verwachting voor het tweede kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.