Bijna 18 miljoen Nederlanders in 2040

De bevolking van Nederland is de laatste veertig jaar met meer dan een kwart gegroeid, van 13,0 miljoen in 1970 naar 16,6 miljoen in 2010. Deze toename valt in twee componenten uiteen: de natuurlijke aanwas en het (buitenlandse) migratiesaldo.

De natuurlijke aanwas is het verschil tussen het aantal geboorten en het aantal overledenen. Deze twee zijn in evenwicht als iedere vrouw in Nederland (gemiddeld) twee kinderen krijgt. Voor vrouwen geboren sinds 1945 is dit al niet meer het geval. Er worden minder kinderen geboren, gemiddeld ongeveer 1,75 kind per vrouw.

Jonge bevolking

Dat de natuurlijke groei toch positief is komt doordat onze bevolking nog jong is. Bovendien stijgt de levensverwachting, waardoor het aantal overledenen niet of nauwelijks stijgt. Mannen die in 1970 de leeftijd van 65 bereikten, werden gemiddeld 78 jaar en 6 maanden oud. Voor mannen die in 2010 65 jaar werden is de verwachting dat zij gemiddeld 84 jaar oud worden. Voor vrouwen steeg de te verwachten leeftijd bij overlijden in deze periode van 83 jaar en een maand naar 87 jaar. Het gevolg is een steeds verder vergrijzende bevolking.

Bevolkingsgroei 1971-1980

Bevolkingsgroei 1971-1980

Bevolkingsgroei 2001-2010

Bevolkingsgroei 2001-2010

Het migratiesaldo (het verschil tussen immigratie naar Nederland en emigratie uit Nederland) bedroeg de afgelopen 40 jaar bijna 1 miljoen personen. In deze periode immigreerden 4,1 miljoen mensen naar Nederland. Ruim 950 duizend personen, geboren in één van de vier traditionele immigratielanden (Turkije, Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen), kwamen in deze periode naar Nederland. Daarnaast ging het voor iets minder dan een kwart (ruim 925 duizend mensen) om mensen die in Nederland zijn geboren en na te zijn geëmigreerd weer terugkeerden naar Nederland.
In dezelfde tijd emigreerden ruim 3,1 miljoen mensen naar het buitenland, van wie bijna de helft in Nederland is geboren.

Bijna 18 miljoen inwoners in 2040

De verwachting is dat de bevolking van Nederland nog een aantal jaren licht blijft groeien naar 17,8 miljoen mensen in 2040. Daarna wordt een daling van de bevolkingsomvang voorzien.

Bevolkingsgroei 1950-2050

Bevolkingsgroei 1950-2050

Bron: StatLine
Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie per regio