Toename zelfstandige managementadviseurs bij omzetkrimp

In het derde kwartaal van 2011 lag de omzet van managementadviesbureaus 3,2 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal zelfstandige organisatieadviseurs is het afgelopen jaar toegenomen, terwijl het aantal grote kantoren afnam. De zelfstandigen vertegenwoordigen ruim 30 procent van de omzet in het derde kwartaal van 2011.

Omzetdaling in 3e kwartaal groter dan in eerste helft van 2011

De omzetdaling van managementadviesbureaus is met 3,2 procent groter dan in de eerste helft van 2011. In het eerste kwartaal kromp de omzet met 2,8 procent en in het tweede kwartaal met 0,4 procent ten opzichte van dezelfde perioden een jaar eerder. De managementadviesbranche deed het aanzienlijk slechter dan de totale zakelijke dienstverlening, waar de omzet voor het vierde achtereenvolgende kwartaal toenam.

Omzetontwikkeling managementadviesbureaus en zakelijke dienstverlening

Omzetontwikkeling managementadviesbureaus en zakelijke dienstverlening

Meer zelfstandige adviseurs

Managementadviesbureaus zijn gevoelig voor de conjunctuur. In 2008 kende de branche nog hoge groeicijfers, maar vanaf het tweede kwartaal van 2009 sloeg dit om. Het aantal zelfstandige managementadviseurs stijgt echter wel. Zo waren er in 2011 ruim 61 duizend bureaus met één werkzame persoon, bijna 8 procent meer dan in 2010. In 2010 steeg dit aantal met ruim 9 procent. Het aantal adviesbureaus met meer dan 100 werkzame personen daalde in 2011 met bijna 57 procent naar 51 bureaus. Hier speelt waarschijnlijk mee dat in economisch slechte tijden de vraag naar externe adviesdiensten afneemt en men eerder flexibele zelfstandigen inhuurt.

Omzetbijdrage zelfstandigen het grootst

De bureaus met maar één werkzame persoon nemen het grootste deel van de omzet voor hun rekening, namelijk 31 procent in het derde kwartaal van 2011. Begin 2009 was hun bijdrage 29 procent. Het omzetaandeel van de bedrijven met 100 of meer werkzame personen ligt op 19 procent en is sinds het eerste kwartaal van 2009 nagenoeg gelijk gebleven.

Omzetbijdrage managementadviesbureaus naar werkzame personen

Omzetbijdrage managementadviesbureaus naar werkzame personen

Feron Sarucco en Elena van Kampen

Bron: