Doorstroom vanuit WW naar bijstand neemt toe

In 2010 kregen 128 duizend personen een bijstandsuitkering toegewezen. Dat zijn er 45 duizend meer dan in 2008. Ongeveer 17 procent van de mensen die in 2010 in de bijstand stroomden had in de maand daaraan voorafgaand een andere uitkering. Dit aandeel is met een derde toegenomen ten opzichte van 2008. Deze stijging komt vooral doordat er veel meer personen vanuit de WW in de bijstand kwamen.

Instroom in de bijstand naar herkomst instroom

Doorstroom in de bijstand naar herkomst instroom

Kwart van de instroom had daarvoor een baan

Mensen die in de maand voorafgaand aan hun instroom in de bijstand geen andere uitkering en geen baan hadden, vormen met 58 procent de meerderheid van de nieuwe bijstandsontvangers. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die van school komen en geen werk kunnen vinden, of mensen die als gevolg van een echtscheiding geen of onvoldoende inkomen hebben. Een kwart van de ingestroomde bijstandstrekkers had een betaalde baan.

Vanuit WW vooral mannen, vanuit arbeidsongeschiktheid vooral vrouwen

De doorstroom van WW naar bijstand bestaat voor een groot deel uit werkloze mannen van 25 tot 55 jaar. De sterkste toename in 2008-2010 vond echter plaats bij mannen tot 25 jaar. Bekend is dat deze groep vaak als eerste wordt getroffen bij economische teruggang. De doorstroom vanuit arbeidsongeschiktheid bestaat vooral uit vrouwen. In 2010 ging het bij ruim 70 procent van de totale doorstroom uit arbeidsongeschiktheid om vrouwen.

Doorstroom vanuit andere uitkering naar bijstand naar geslacht

Doorstroom vanuit andere uitkering naar bijstand naar geslacht

Katja Chkalova

Bron: Labour market policy Database