Voorafgaand aan de bijstand

Mensen die in de maand voorafgaand aan instroom in de bijstand een andere uitkering hadden, worden in dit artikel beschouwd als doorstroom naar de bijstand. De arbeidsmarktpositie van de personen die ingestroomd zijn, is vastgesteld met de informatie over de arbeidsmarktsituatie in de maand voorafgaand aan de instroom. Meer informatie over de operationalisering van dit onderzoek is te vinden in de Rapportage Labour market policy Database.