Vooral Iraanse immigranten geïnteresseerd in politiek

Van de immigrantengroepen in Nederland zijn Iraniërs het meest geïnteresseerd in politiek. Irakezen geven het vaakst aan te gaan stemmen. Ze doen dat even dikwijls als autochtone Nederlanders. Van de Chinezen heeft minder dan de helft politieke belangstelling. Ook is onder hen weinig animo om naar de stembus te gaan.

Allochtonen minder in politiek geïnteresseerd dan autochtonen

In 2009 gaf 77 procent van de autochtonen aan interesse in politiek te hebben. Onder allochtonen bestaat hier beduidend minder belangstelling voor. Iraniërs zijn met 72 procent het meest politiek geïnteresseerd, gevolgd door Surinamers met 69 procent. Somaliërs leggen de minste interesse voor politiek aan de dag. Maar vier op de tien van hen waren politiek geïnteresseerd.

Politieke belangstelling Chinezen betrekkelijk laag

Opvallend is dat onder Chinezen het aandeel met belangstelling voor politiek met 44 procent maar iets hoger is dan onder Somaliërs en vergelijkbaar met dat bij Turken. Anders dan bij deze immigrantengroepen zijn Chinezen vaak hoogopgeleid en gemiddeld ouder. Hoe hoger het opleidingsniveau is en ook hoe ouder men is, hoe groter over het algemeen de politieke interesse is.

Politieke interesse van allochtone bevolkingsgroepen, 2006 en 2009

Politieke interesse van allochtone bevolkingsgroepen, 2006 en 2009

Irakezen even dikwijls naar de stembus als autochtonen

Stemgerechtigde allochtonen geven ook minder vaak aan te zullen gaan stemmen dan autochtonen. Een uitzondering vormen Irakezen, bij wie het aandeel dat naar de stembus zou gaan met 83 procent even hoog is als bij autochtonen. Polen zijn met 40 procent het minst te porren om te stemmen, gevolgd door de Chinezen van wie krap de helft naar het stemlokaal zou gaan.

Bij de meeste bevolkingsgroepen, autochtonen inclusief, zijn mannen vaker van plan te gaan stemmen dan vrouwen. Bij Surinamers en Antillianen/Arubanen is er geen verschil tussen mannen en vrouwen, terwijl het bij Polen juist de vrouwen zijn die vaker van hun stemrecht gebruik willen maken.

Stemintentie bij Tweede Kamerverkiezingen van allochtone bevolkingsgroepen, 2006 en 2009

Stemintentie bij Tweede Kamerverkiezingen van allochtone bevolkingsgroepen, 2006 en 2009

Hans Schmeets en Karolijne van der Houwen

Bron: Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie