Immigrantengroepen

In dit artikel worden negen allochtone bevolkingsgroepen met elkaar en met autochtonen vergeleken. De gegevens zijn afkomstig uit twee enquêteonderzoeken onder allochtone bevolkingsgroepen. Het Survey Integratie Minderheden (SIM) is in 2006 gehouden onder de ‘traditionele’ groepen: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen. Voor het Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) heeft de dataverzameling in 2009 plaatsgevonden. In dit onderzoek zijn Polen, Chinezen en de vier grote vluchtelingengroepen, Afghanen, Irakezen, Iraniërs en Somaliërs, geënquêteerd. Beide onderzoeken zijn door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) samen met het CBS uitgevoerd.