Zwakke groei goederenproductie

De groei van de goederenproductie is sterk teruggevallen. De delfstoffenwinning kromp met 12,1 procent, na in het eerste kwartaal al met 5,0 procent te zijn teruggevallen. Het veel mildere winterweer (inclusief april) is debet aan de terugval van het verbruik en de productie van aardgas. Bovendien werd in het tweede kwartaal veel minder aardgas uitgevoerd. Door het verminderde aardgasverbruik kromp ook de productie van de energiebedrijven, die het gas aan de consument leveren.

Groei industriële productie afgevlakt

In het tweede kwartaal groeide de industrie met 3,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. De groei is daarmee sterk afgevlakt. In het eerste kwartaal groeide de industrie nog met 7,7 procent. Ook kwam de groei in alle kwartalen van 2010 boven de 5 procent uit.

Groei landbouw

De goederenproductie viel over de hele linie terug, behalve in de landbouw. Deze bedrijfstak groeide met 2,2 procent, na in de voorafgaande kwartalen te zijn gekrompen. De bouwproductie groeide met 4,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal steeg het volume van de toegevoegde waarde in de bouw nog met 10 procent, na in voorafgaande kwartalen te zijn gekrompen. Die groei van 10 procent in het eerste kwartaal was wel enigszins geflatteerd. Een jaar eerder had de bouw veel last van het koude weer.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproductie

De sterke groei in het eerste kwartaal werd gedragen door de bouw en de industrie. Ook in het tweede kwartaal werd de groei door deze bedrijfstakken gedragen, maar dan in mindere mate.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.