Uitleg 'Duurzame ontwikkeling'

Het CBS brengt duurzaamheid in Nederland in beeld aan de hand van verschillende thema’s. De thema’s zijn ingedeeld in drie groepen: Kwaliteit van leven, Hulpbronnen en Nederland in de wereld. Uitroeptekens geven aan op welke themagebieden de Nederlandse ontwikkeling zorgelijk is. De thema’s zijn op hun beurt weer samengesteld uit één of meer indicatoren. Door op het thema te klikken ontvouwen deze indicatoren zich.

Voor elke indicator worden de ontwikkelingen in Nederland getoond vanaf het jaar 2000. De ontwikkeling wordt samengevat in een gekleurd pijltje. Het pijltje geeft aan in welke richting de indicator ontwikkelt, de kleuren geven aan welk effect een indicator heeft op de duurzaamheid.

Daarnaast is van elke indicator te zien hoe ons land het doet ten opzichte van andere Europese landen (groen- goed; geel – neutraal; rood- slecht).

Nationale definities van een indicator wijken soms af van de internationale definities. Voor een gedetailleerde beschrijving van de definities van indicatoren, zie de annex in Monitor Duurzaam Nederland 2011.

Naar visualisatie 'Duurzame ontwikkeling'