Uitleg Domeinen van duurzaamheid

Domeinen van duurzaamheid visualisatie geeft de ontwikkeling weer van een aantal indicatoren voor veertien beleidsdomeinen. Met deze indicatoren hebben beleidsmakers een handvat om eventueel ongewenste trends in de thema’s  te kunnen bijsturen. Denk bijvoorbeeld aan overgewicht dat kan worden beïnvloed door overheidsmaatregelen en dat van belang is voor de gezonde levensverwachting. Uitroeptekens geven aan op welke themagebieden de Nederlandse ontwikkeling zorgelijk is.

Voor elke indicator worden de ontwikkelingen in Nederland getoond vanaf het jaar 2000. De ontwikkeling wordt samengevat in een gekleurd pijltje. Het pijltje geeft aan in welke richting de indicator ontwikkelt, de kleuren geven aan welk effect een indicator heeft op de duurzaamheid.

Daarnaast is van elke indicator te zien hoe ons land het doet ten opzichte van andere Europese landen (groen- goed; geel – neutraal; rood- slecht).

Nationale definities van een indicator wijken soms af van de internationale definities. Voor een gedetailleerde beschrijving van de definities van indicatoren, zie de annex in Monitor Duurzaam Nederland 2014.

Naar visualisatie Domeinen van duurzaamheid