Monitor Duurzaam Nederland 2014

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar gaat voor een deel ten koste van toekomstige generaties. De huidige kwaliteit van leven zorgt ook voor intering op natuurlijk kapitaal, met name in de ontwikkelingslanden. Dit blijkt uit het Indicatorenrapport van de Monitor Duurzaam Nederland 2014. Het CBS presenteert kerngegevens over duurzaamheid in hun onderlinge samenhang en kijkt vooral in hoeverre de keuzes die wij als samenleving maken, resulteren in een kwaliteit van leven die op de langere termijn ook houdbaar is en die niet ten koste gaat van de allerarmsten in de wereld. De indicatorenset levert een beeld van de duurzame ontwikkeling van Nederland door de tijd heen en ten opzichte van andere Europese landen.

De Monitor Duurzaam Nederland is de uitkomst van een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze editie van de Monitor bestaat uit twee delen die gelijktijdig verschijnen: een indicatorenrapport (onder eindverantwoordelijkheid van het CBS) en een verkenning (onder eindverantwoordelijkheid van de planbureaus).

Deze publicatie is ook als e-book beschikbaar.

Het indicatorenrapport is ook beschikbaar in het Engels.