Monitor zakelijke diensten tweede kwartaal 2011

De zakelijke dienstverlening behaalde ook in het tweede kwartaal van 2011 meer omzet dan een jaar eerder. Voor het vierde achtereenvolgende kwartaal nam de omzetgroei van de zakelijke dienstverleners toe. De stemming onder de zakelijke dienstverleners laat in het tweede kwartaal van 2011 een wisselend beeld zien. Zeer positief gestemd over het economische klimaat waren de dienstverleners in de informatietechnologie en de uitzendbedrijven, zeer negatief gestemd de reclamebureaus. Voor het derde kwartaal versombert de kijk van de meerderheid van de ondernemers op de tarieven en de werkgelegenheid in hun branche. Per saldo denkt een meerderheid van hen dat de omzet juist zal groeien in het derde kwartaal.

Wederom omzetgroei zakelijke dienstverleners

Bedrijven in de zakelijke dienstverlening lieten in het tweede kwartaal van 2011 opnieuw een omzetgroei zien. De groei bedroeg 3,3 procent en was daarmee iets groter dan in het eerste kwartaal. Bedrijven werkzaam in de reisbemiddelingsbranche hadden met 17,5 procent de grootste omzetgroei. De architecten ondervonden de grootste krimp. Hun omzet daalde met 8,1 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Oordeel economische klimaat verslechterd

Uit de conjunctuurtest van juli 2011 blijkt dat het aantal zakelijke dienstverleners met een negatief oordeel over het economische klimaat in de meerderheid is. Het oordeel bereikte in 2009 een dieptepunt toen per saldo 60 procent van de bedrijven zich negatief uitsprak. Sindsdien verbeterde het oordeel ieder kwartaal en vanaf het tweede kwartaal van 2010 had het aantal bedrijven dat positief oordeelde de overhand. In het tweede kwartaal van 2011 sloeg de stemming echter om. Per saldo beoordeelde een kleine meerderheid van 2 procent het economische klimaat als ongunstig. Hierdoor kwam na vijf kwartalen een omslag in de positieve stemming over het economische klimaat .

Oordeel over economisch klimaat zakelijke dienstverleners

Oordeel over economisch klimaat

Afname aantal zakelijke dienstverleners met positieve omzetverwachting

De groep van zakelijke dienstverleners met een positieve omzetverwachting blijft groter dan de groep die minder omzet verwacht, ondanks een afname van hun aantal. Per saldo verwacht 6 procent een omzettoename. Verder voorzien de ondernemers dat zij lagere tarieven in rekening zullen brengen aan de klanten. Daarnaast verwachten zij een verdere verslechtering van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening.

Verwachting voor het derde kwartaal 2011

Verwachting voor het derde kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.