De werkelijkheid achter het inflatiecijfer

Van alle cijfers die het CBS publiceert, is de inflatie een van de meest in het oog springende.