Investeringen trekken sterk aan

De bruto-investeringen zijn in het eerste kwartaal van 2011 met 10,1 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 2010 stegen de investeringen met 0,6 procent. De investeringen in de bouw sloegen in de eerste drie maanden van dit jaar om van sterk negatief naar fors positief.

Ontwikkeling bruto-investeringen

Ontwikkeling bruto-investeringen

Bouw profiteert van zachte winter

Na twee jaar van forse krimp stegen de bouwinvesteringen in het eerste kwartaal van 2011 sterk. De investeringen in woningen groeiden met 9,7 procent. In bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouw werd er respectievelijk 7,6 procent en 8,8 procent meer geïnvesteerd. De forse toename van de investeringen in de bouw komt voor een groot deel door de relatief zachte winter. De verlaging van het btw-tarief voor verbouwingswerkzaamheden van 19 procent naar 6 procent hebben ook een positief effect gehad op de bouwinvesteringen. Het lagere btw-tarief betreft alleen het arbeidsloon en niet de materialen en geldt in eerste instantie van oktober 2010 tot juli 2011.

Stijgingen over de hele linie

De investeringen in vervoermiddelen stegen in het eerste kwartaal met 14,4 procent en de investeringen in machines en installaties met 11,7 procent. Ook namen de investeringen in computers met 12,4 procent toe. In 2010 was het groeicijfer voor investeringen in computers met 33,5 procent wel veel hoger.

Maandcijfers over bedrijfsinvesteringen vindt u in het Conjunctuurbericht.