Saldo primaire inkomen van Nederland licht verbeterd

In het derde kwartaal van 2010 is het saldo van ontvangen en betaalde primaire inkomens van Nederland met het buitenland iets verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. Het saldo van de primaire inkomens geeft het netto-grensoverschrijdend geldverkeer met betrekking tot (met name) beloningen van werknemers, rente, dividenden en ingehouden winsten, het deel van de winst van buitenlandse dochterondernemingen dat niet in de vorm van dividend is afgedragen aan moederondernemingen. In een jaar tijd stegen de door Nederland ontvangen inkomens met 1,8 miljard euro (5,1 procent), terwijl de betaalde inkomens met 0,4 miljard euro (1,1 procent) afnamen.

Dieptepunt lijkt voorbij

Het saldo van de primaire inkomens kwam in het derde kwartaal van 2010 uit op -0,8 miljard euro: Nederland betaalde dus bijna een miljard euro meer aan het buitenland dan het aan primaire inkomens ontving. In het derde kwartaal van 2009 kwam het saldo uit op -3,0 miljard. Dit was een flinke verslechtering in vergelijking met het derde kwartaal van 2007, dus vóór de kredietcrisis, toen Nederland nog een positief saldo van 2,7 miljard kende.

Het saldo primaire inkomens was vanaf begin 2008 telkens negatief, behalve in de tweede kwartalen. Het positieve saldo in de tweede kwartalen hangt onder meer samen met het feit dat dividenden veelal in het tweede kwartaal worden uitgekeerd.

Saldo ontvangen en betaalde primaire inkomens

Saldo ontvangen en betaalde primaire inkomens