Investeringen minder negatief

De investeringen zijn in het derde kwartaal van 2010 met 3,6 procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De krimp in investeringen houdt hiermee aan, maar vlakt wel af.  De investeringen lopen terug vanaf het vierde kwartaal van 2008.

Krimp in de bouw houdt aan

De investeringen in woningen bleven met een krimp van 8,1 procent in het derde kwartaal fors negatief, maar de krimp is 2,4 procentpunt minder dan in het tweede kwartaal. De investeringen in bedrijfsgebouwen namen in het derde kwartaal af met 11,3 procent. Sinds begin 2010 dalen ook de investeringen in grond-, weg- en waterbouw (GWW). In het derde kwartaal van dit jaar was er sprake van een daling van ongeveer 12 procent.

Ontwikkeling investeringen

Ontwikkeling investeringen

Forse investeringen in computers en machines

De investeringen in computers stegen ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar met bijna 34 procent. De investeringen in computers zijn al sinds het laatste kwartaal van 2009 aan het herstellen. De investeringen in machines en installaties stegen in het derde kwartaal met ongeveer 12 procent. Ook namen de investeringen in personenauto’s met 14,4 procent toe. In het tweede kwartaal stegen deze al met 17,9 procent.
Informatie over investeringsverwachtingen vindt u in het Conjunctuurbericht.