Commerciële dienstverlening groeit verder

De productie van de commerciële dienstverlening is in het derde kwartaal van 2010 met 1,8 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee is een positief vervolg gegeven aan het in de eerste kwartalen van 2010 ingezette herstel. Bij de niet-commerciële diensten groeide de productie met 2,1 procent, in lijn met die in eerdere kwartalen.

Commerciële dienstverlening groeit verder

De productie van de commerciële dienstverlening is in het derde kwartaal van 2010 met 1,8 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee is een positief vervolg gegeven aan het in de eerste kwartalen van 2010 ingezette herstel. Bij de niet-commerciële diensten groeide de productie met 2,1 procent, in lijn met die in eerdere kwartalen.

Handel en vervoer blijven groeien

De sterke groei van de export en de industriële productie zorgt ook voor groei van de handel en het vervoer. Handel, horeca en reparatie stegen tezamen met 6,1 procent, na in het tweede kwartaal van 2010 al met 5,5 procent te zijn toegenomen. Ook vervoer, post en communicatie kende een groeicijfer van 2,2 procent, na een toename van 2,9 procent in het tweede kwartaal. In de financiële en zakelijke dienstverlening is er nog steeds sprake van een krimp. De krimp is daar wel afgenomen van 3,2 procent eind 2009 naar 0,5 procent in het derde kwartaal van 2010. Binnen de financiële en zakelijke dienstverlening kenden vooral de uitzendbureaus een opleving. In het derde kwartaal kenden de uitzendbureaus een groei van de productie van 0,2 procent, na zeven kwartalen van (forse) krimp. De productie van de financiële instellingen kromp met 2,7 procent, na twee kwartalen van redelijke groei.

Groei dienstverlening

Groei dienstverlening
Overheid en zorg groeien verder

De niet-commerciële dienstverlening is de enige bedrijfstak die niet door de financiële crisis was geraakt. In 2009 groeide deze bedrijfstak met 2,1 procent. In het derde kwartaal van 2010 hield deze groei aan met 2,1 procent. De groei van overheid en onderwijs kwam in het derde kwartaal uit op 1,2 procent. Bij de gezondheidszorg en de overige niet-commerciële dienstverlening kwam deze groei uit op 2,8 procent.

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Handel en vervoer dragen bij aan economische groei

Het herstel van het vervoer en vooral de handel zorgde ervoor dat de bijdrage van de commerciële dienstverlening aan de economische groei voor het derde kwartaal op rij positief was. Binnen de commerciële dienstverlening was er alleen een negatieve groeibijdrage van de financiële en zakelijke dienstverlening. De niet-commerciële dienstverlening leverde een stationaire bijdrage aan de groei van 0,5 procentpunt.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.