Binnenlands wegtransport in 2009 licht toegenomen

In 2009 werd er door Nederlandse wegtransporteurs 617 miljoen ton aan goederen vervoerd. Dat was iets minder dan in 2008. De krimp kwam door de daling van het internationale wegtransport. Het binnenlandse wegtransport nam juist toe.

Toename binnenlands wegtransport door eigen vervoerders

De groei van het wegvervoer in eigen land kwam geheel voor rekening van het transport door eigen vervoerders. Het binnenlandse transport door deze vervoerders nam in 2009 met 30 procent toe, terwijl dat door beroepsvervoerders met 8 procent afnam.

Er werd vooral meer zand, grind, asfalt en bouwmaterialen door de eigen vervoerders getransporteerd. De investeringen aan infrastructurele werken door de overheid in 2009 droegen bij aan deze toename.

Minder internationaal wegtransport

De daling in het internationale wegtransport hing samen met een sterke terugval van de internationale handel in 2009. Vooral de beroepsvervoerders, goed voor bijna 90 procent van het internationale vervoer over de weg, hadden hier last van.

Goederenwegvervoer

Goederenwegvervoer
Mathijs Jacobs en Paul Ras

Bron: Goederenvervoer over de weg