Forse toename aantal bedrijven in creatieve industrie

In de periode tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2009 is het aantal bedrijven in de creatieve industrie met ruim 19 procent gestegen tot 43 duizend. Ongeveer 5 procent van alle bedrijven in Nederland kan worden gerekend tot de creatieve industrie. Het zijn vooral kleine bedrijven.

Flinke groei aantal creatieve bedrijven

Tussen begin 2006 en begin 2009 steeg het aantal bedrijven in de creatieve industrie met ruim 19 procent. Het totaal aantal bedrijven in Nederland nam in die periode met 16 procent toe. Hiermee is het aantal bedrijven in de creatieve industrie harder gegroeid dan het totaal aantal bedrijven. De media- en entertainmentindustrie groeide met 22 procent nog beduidend sneller. Binnen deze bedrijfstak is het aantal bedrijven in de fotografie met bijna 36 procent het hardst gegroeid. De kunsten bleven iets achter met een groei van bijna 14 procent.

Aantal bedrijven in de creatieve industrie, 2006-2009

2010-creatieve-industrie-g1

Creatieve zakelijke dienstverlening grootste cluster

Binnen de creatieve industrie is het aantal bedrijven in de creatieve zakelijke dienstverlening het grootst. Het gaat hier om 27 duizend bedrijven, bijna tweederde van de creatieve industrie. De creatieve zakelijke dienstverlening bestaat voor het overgrote deel uit reclamebureaus (60 procent). De kunstenaars vormen met 11 procent het kleinste cluster. Fotografiebedrijven zijn goed voor de helft van alle bedrijven in de media- en entertainmentindustrie. Verder behoren ook de uitgeverijen en filmproducenten tot deze tak in de creatieve industrie.

Veel kleine bedrijven

Creatieve bedrijven opereren doorgaans op kleine schaal. In tweederde van de creatieve bedrijven werkt slechts een werkzame persoon. Slechts 1 procent van de bedrijven telt meer dan 50 werkzame personen. In de kunstsector heeft maar 42 procent van de bedrijven 1 werkzame persoon.

Werkzame personen in creatieve bedrijven, 2009

2010-werkzamepersonen-creatieve-bedrijven-g2

Meer banen

Het aantal banen in de creatieve industrie steeg tussen december 2006 en december 2009, van 164 duizend naar 171 duizend. In de creatieve zakelijke dienstverlening steeg dit aantal het meest met bijna 10 procent. In de kunsten nam het aantal banen met ruim 8 procent toe. Ondanks deze stijging is het aantal banen tussen december 2008 en december 2009 gedaald.

Nicole Braams

Bronnen:
StatLine: Aantal bedrijven

StatLine:  Banen van werknemers

Achtergrondartikel 'Creatieve industrie in Nederland'