Statistisch Bulletin no. 44

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Prijzen.