Cursus

Met cursus worden niet alleen geplande periodes van training of instructie bedoeld, waarin kennis of vaardigheden aan een groep worden overgedragen. Er kan ook sprake zijn van schriftelijke cursussen (afstandsonderwijs), privélessen of workshops. Voor de cursussen geldt dat deze minder dan een half jaar duren.