Statistisch Bulletin no. 38

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en Sociale zekerheid; Bouwen en wonen; Inkomen en bestedingen.