Ondernemingen in vogelvlucht

Het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 9,1 miljard euro. Evenals afgelopen drie kwartalen toont de jaar op jaar ontwikkeling van het bedrijfsresultaat daarmee weer een stijging. De toename ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder bedraagt 48 procent. Dit komt door een hogere omzet in combinatie met hogere kosten. De omzet steeg met 4 procent, terwijl de afschrijvingen en kosten van grond- en hulpstoffen met respectievelijk 7 en 1 procent stegen. De arbeidskosten waren stabiel.

Jaarmutatie bedrijfsresultaat

Bron: StatLine:
Tabel met bedrijfseconomische resultaten grote ondernemingen
Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector naar activiteit.
Financiën van alle ondernemingen; niet-financiële sector naar activiteit.