Diversiteit in cijfers 2008

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn eind 2008 gegevens geleverd voor de diversiteitsindex over het jaar 2005. Deze gegevens gingen over banen van werknemers in Nederland, over de 10 procent banen met hoogste brutojaarloon en over de in- en uitstroom van banen in het peiljaar. In dit vervolgonderzoek worden de gegevens geactualiseerd voor het jaar 2008. Deze gegevens worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, opleiding, sector, woonprovincie en rpa-gebied.