Zoekresultaten

5 resultaten voor keyword:Noord-Amerika
5 resultaten voor keyword:Noord-Amerika

Factsheet handel met Canada

Deze factsheet geeft een overzicht van de internationale handel met Canada. Op 21 september 2017 trad het handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada in werking.

Artikelen

Diversiteit in cijfers 2008

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn eind 2008 gegevens geleverd voor de diversiteitsindex over het jaar 2005. Deze gegevens gingen over banen van werknemers in...

Artikelen

Allochtonenprognose 2008-2050: naar 5 miljoen allochtonen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2009. Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2050 bijna 5,0 miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan op dit moment. Niet-westerse allochtonen...

Artikelen
Artikelen
Artikelen