Financiële positie van onderwijsinstellingen 2006-2008

Veel onderwijsinstellingen hebben een goede financiële positie. Besteden scholen nu meer aan onderwijs als ze ruim bij kas zitten of voeren veel scholen nog altijd een voorzichtig financieel beleid? Het CBS onderzocht of er aanwijzingen zijn dat de financiële positie een rol speelt bij het huidige financiële beleid van de instellingen. Hierbij is vooral gekeken naar de financiën van de rijke scholen.