Daling goederenproductie verder afgevlakt

In het vierde kwartaal van 2009 lag de goederenproductie 2,2 procent lager dan in het overeenkomstige kwartaal van 2008. Deze daling was lager dan die in het derde kwartaal van 5,0 procent. De sterkste daling in 2009 had plaats in het tweede kwartaal; toen daalde de goederenproductie met 10,3 procent. Het lichte herstel in het vierde kwartaal is vooral te danken aan de industrie en de delfstoffenwinning. De krimp in deze bedrijfstakken was in het vierde kwartaal nog maar bescheiden.

Verbetering industrie

De industriële productie lag in het vierde kwartaal nog maar 1,4 procent lager dan een jaar eerder. In het tweede en derde kwartaal bedroeg de overeenkomstige afname nog 12,6 respectievelijk 6,4 procent. De aardolie-industrie en de basischemie groeiden al weer behoorlijk. Verder lag in de basismetaal en in de elektrotechnische industrie de krimp veel lager dan in het derde kwartaal. De productie van de delfstoffenwinning nam iets toe (0,5 procent), waar deze in de voorafgaande vier kwartalen stevig kromp. De landbouwproductie liep met een groei van 5,6 procent verder op.

Verslechtering bouw

De bouwproductie was in het vierde kwartaal bijna 10 procent lager dan een jaar eerder. In de bouw is nu duidelijk een verslechtering opgetreden. In het derde kwartaal daalde de bouwproductie met 5,6 procent. Nieuwe opdrachten blijven grotendeels uit, terwijl eerder gecontracteerde werken grotendeels zijn uitgevoerd. Investeringen in zowel de woningbouw en de bouw van kantoren en winkels blijven sterk achter.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducenten

Bouw remt economische ontwikkeling

De bijdrage van de goederenproducenten aan de economische ontwikkeling was negatief, maar minder negatief dan die van de commerciële dienstenproducenten. Met name de industrie had een veel kleinere negatieve bijdrage dan in het derde kwartaal. De bijdrage van de bouw was daarentegen sterk negatief.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Monitor Industrie.