Ervaren geluidshinder vliegverkeer licht gedaald

De geluidshinder die Nederlanders (van 18 jaar en ouder) in de eigen woonomgeving van het vliegverkeer ervaren  is verminderd van 19 procent in 2000 naar 17 procent in 2009. De ervaren overlast van het geluid van railverkeer, wegverkeer en industrie bleef vrijwel constant.
De gerapporteerde stankoverlast van het wegverkeer daalde in deze periode van 7 procent naar 5 procent. Ook de ervaren hinder van de geur van industriële bedrijven (van 10 naar 6 procent) en landbouw (van 11 naar 8 procent) namen af. De totale geurhinder daalde hiermee van 15 procent in 2000 naar 10 procent in 2009.