Ziekenhuisopnamen

Deze visualisatie geeft een beeld van het aantal ziekenhuisopnamen vanaf 1993 voor een aantal diagnosen. De knop ‘Diagnose’ toont een lijst met 16 diagnosen waaruit een keuze gemaakt kan worden. De knop ‘Onderwerp’ bepaalt wat er van die gekozen diagnose in de grafieken komt te staan: het totaal aantal ziekenhuisopnamen, of het aantal klinische opnamen en dagopnamen, of de ligduur. De onderste grafiek toont een tijdreeks vanaf 1993. De bovenste grafiek toont per jaar een verdeling naar leeftijd en afhankelijk van het gekozen onderwerp ook naar geslacht of naar soort opname. Met behulp van de knoppen in de onderste grafiek kan de animatie gestart worden.

U heeft javascript en de laatste versie van de Flash plugin nodig.


Bron: StatLine,

De gegevens zijn gebaseerd op de Landelijke Medische Registratie (Dutch Hospital Data, Utrecht).