Gemiddelde ligduur

De gemiddelde ligduur is het gemiddeld aantal verpleegdagen per klinische ziekenhuisopname.