Ziekenhuisopnamen; dagopnamen en klinische opnamen

Bij de ziekenhuisopnamen gaat het om het totaal van klinische opnamen en dagopnamen.

Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Klinische opnamen zijn de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.

Poliklinische behandelingen zijn niet meegeteld.

In de  animatie staat het aantal ziekenhuisopnamen per 10 duizend personen in de betreffende bevolkingsgroep. Als een persoon meer dan 1 keer is opgenomen in een kalenderjaar, tellen deze opnamen elk afzonderlijk mee.