Tijdreeks

De totaalcijfers (over alle leeftijden) van de ziekenhuisopnamen zijn per geslacht gestandaardiseerd naar leeftijd. Dit geldt ook voor de totaalcijfers van de klinische opnamen, dagopnamen en de gemiddelde ligduur. Door de standaardisatie wordt rekening gehouden met verschillen in leeftijdsopbouw van de bevolking in de tijd. Cijfers over verschillende jaren kunnen daardoor beter met elkaar vergeleken worden. De cijfers zijn gestandaardiseerd naar de bevolkingsopbouw van het jaar 2000.