Aantal bedrijfshoofden op boerderijen per grootteklasse en leeftijdsklasse, 2009 en 2000

Het aantal bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven naar grootteklasse (nge; economische omvang) en leeftijdsklasse in de jaren 2009 en 2000. In 2009 werkten nog 13,3 duizend 65-plussers op een boerderij. Hiermee is op een van de vijf boerderijen nog een 65-plusboer aan het werk.