Mobiliteit van universitair personeel 2003-2006

Over de mobiliteit van universitair personeel was tot nu toe nog weinig bekend. Zo ontbrak informatie over mobiliteit tussen universiteiten en was niet bekend waar medewerkers gingen werken na het verlaten van de universiteit. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) gevraagd tabellen te genereren over de mobiliteit van universitair personeel. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie, verstrekt door stichting SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector.