Overheidstekort in derde kwartaal opgelopen tot 20 miljard euro

In het derde kwartaal van 2009 gaf de overheid ruim 9 miljard meer uit dan er binnenkwam. Over de eerste drie kwartalen van 2009 komt het begrotingstekort uit op 20 miljard euro. Sinds het eerste kwartaal van 2009 is het overheidssaldo aan een forse duikeling bezig. De verslechtering van de overheidsfinanciën in 2009 verloopt veel steiler dan tijdens de economische terugval in 2003.

Overheidssaldo

Overheidssaldo

De uitgaven bleven in het derde kwartaal gestaag groeien, terwijl de inkomsten door de economische crisis fors daalden. Opbrengsten uit conjunctuurgevoelige belastingen als de vennootschapsbelasting, dividendbelasting en overdrachtsbelasting zijn ten opzichte van een jaar geleden gehalveerd. Het voortschrijdend jaartotaal van het overheidssaldo, de som van de laatste vier kwartalen, kwam in het derde kwartaal uit op bijna -16 miljard euro.

De gemeenten en provincies haalden met de verkoop van de productiebedrijven van Essent en Nuon bijna 20 miljard op, terwijl deze deelnemingen slechts voor een enkele miljard op de balans stonden. Volgens de Europese boekhoudregels mogen deze forse boekwinsten echter niet tot de inkomsten gerekend worden.

Overheidschuld licht afgenomen

De overheidsschuld nam in het derde kwartaal met 2 miljard af tot 354 miljard euro. De overheidsschuld nam niet verder toe ondanks het forse tekort. De staat kon het tekort namelijk dekken door de aflossing van een lening door Fortis. Door de economische krimp nam de schuld als percentage van het bbp echter met 0,3 procentpunt toe tot 61,5 procent.