Monitor dienstenprijzen derde kwartaal 2009

De prijzen van de commerciële dienstverlening waren in het derde kwartaal 0,2 procent lager dan in het derde kwartaal van 2008. Dit is de eerste daling sinds het begin van de reeks in 2006. In voorgaande jaren lagen de prijzen gemiddeld bijna 2,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijzen in de transportsector gedaald

De diensten in de transportsector waren in het derde kwartaal van 2009 ruim 4 procent goedkoper dan een jaar eerder. De prijzen van vervoer over water daalden het hardst. In een jaar tijd zijn de diensten in deze branche 21 procent goedkoper geworden.

Prijsontwikkeling transportsector

Prijsontwikkeling transportsector

Prijzen in de overige zakelijke dienstverlening iets gestegen

De prijzen in de overige zakelijke dienstverlening lagen nog wel hoger dan een jaar eerder. Diensten in deze sector waren 1,1 procent duurder. De positieve prijsontwikkeling is echter een stuk minder stevig dan voorgaande jaren, toen de prijzen elk kwartaal meer dan 2 procent hoger lagen dan een jaar eerder. De prijzen van notarisdiensten daalden het hardst in het derde kwartaal. Notarisdiensten waren 3,2 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Samenstelling prijsindexcijfers commerciële dienstverlening
De prijsindexcijfers over de commerciële dienstverlening omvatten twee sectoren:
1. De sector ‘vervoer, opslag en communicatie’. Kortweg: de transportsector.
2. De sector ‘exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en overige zakelijke dienstverlening’. Kortweg: sector overige zakelijke dienstverlening.
Deze twee sectoren zijn onderverdeeld in branches.

Michel van Veen

Bron: StatLine, Dienstenprijzen